top of page

«עשייה חברתית ותרומה אישית הן בסיס לבריאות נפשית».

החזון

עמותת הבית של אנדריי הוקמה במטרה לסייע לאנשים ניזקקים, הנתונים במצבי סיכון להתמודד עם מצוקותיהם, להתגבר על בעיות החיים כאזרחים מועילים ותורמים לעצמם, לחברה ולמדינה

עמותה הוקמה בידי קבוצת אנשי ציבור המתנדבים ונרשמה כעמותה בשנת 2016. מאז התפתחה למערכת אשר מפעילה 7 הוסטלים לחסרי בית, אשר מקומם בדרום תל אביב. בכל הוסטל גרים בממוצע  כ-8 אנשים המתמודדים עם המציאות חייהם בעזרת של עמותה שמפעילה מענים רלוונטיים חדשניים להתמודדות עמן, תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של קבוצת אוכלוסייה זו

מתן שירותים חברתיים ואישיים

במהלך שלוש שנים פתחה עמותה כ-7 בתים שנמצאים חלקם בקרית שלום וחלקם בשכונת התקווה ומסייעת כיום ל 50 אנשים בגילאים שונים ומקיימת קשר טיפולי רציף ומתמשך עם מערכות הרווחה שונות, חברות הסיוע לשכר דירה וסיוע משפתי עמותה דואגת לקבלת אוכל מבושל מחברות שונות המובילות במשק, שתורמות על בסיס יום יומי, קבלת ירקות פעמיים בשבוע ועוגות לסוף שבוע, עוזרת לקניות דברי היגיינה וחומרי ניקוי

מענים לרצף רחב של מצוקות

העמותה פועלת ומספקת מענים לרצף רחב של מצוקות: החל מהתמודדות עם מצבי משבר אישיים של אנשים נורמטיבית הנתקלים בקשיים חברתיים, בעיות משפחתיות, בעיות משפטיות, חשיפה והתמכרות לסמים ואלכוהול, אלימות, חובות להוצאה לפועל. עמותה משתפת פעולה עם עמותות שונות, וביניהן: עמותת לקט, עמותת מטבח של פסיה, עמותת למען דרי רחוב בישראל. מקבלת מטופלים מיחידה לדרי רחוב, יחידה לטיפול בהתמכרויות, מרכזי מתדון. שלחת מטופלים לגמילה וקהילה טיפולית במידת הצורך, משקמת על-ידי ליווי ופיקוח אישי ותעסוקתי למבוגרים עוברי חוק, עוזרת לפיתוח הקשר עם הקהילה וגיוסה למען דרי רחוב

1200px-Google_2015_logo.svg.png
IsraelElectric.svg.png
לוגו-ארקפה.jpg
Pelephone-logo.svg.png
wix-logo.jpg
לחמים.jpg
שמו.png
bottom of page