top of page

«הבית של אנדריי» הנה עמותה, ללא מטרת רווח, הרשומה כחוק ברשם העמותות
במשרד המשפטים.

העמותה הוקמה בתאריך 11 בנובמבר 2016 ומנוהלת על ידי אנדריי בוז'קו ועמיתיו. מנהל העמותה ויו"ר הוא בעל שני תארים אקדמאים והתמחות בפסיכותרפיה למבוגרים בנוסף לזה מתעסק בשיקום וליווי אסירים משוחררים ומקבל אותם למעצר בית.

מטרותיה העיקריות של עמותה היא הקמת בתי מחסה לדרי רחוב  ושיקום השוהים בהם תוך מתן מענה למצוקתם. הענקת סיוע לדרי רחוב אשר מעוניינים לשקם את עצמם  ולהשתלב בחברה. מתן סיוע למשתקמים, ייעוץ וליווי בהתקשרות עם מוסדות המדינה וסיוע בשכר דירה, סיוע משפטי והפנייה לשירותים מקצועיים רלוונטיים.

Ma_r.jpg
Ba_r.jpg
-1עמותה רשומה.jpg
Scan0023.jpg
סעיף 46.jpg
bottom of page