top of page
financial-2860753_1920.jpg

דוחות כספים

אנחנו מאמינים בשקיפות מלאה, כזו אחד מהערכים ונורמות של ארגון ציבורי ותנאי חברתי להצלחה ויצירה מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה.

bottom of page