חיפוש
  • houseofandrey

מצלמות מעקב חיצוניות בשלושה בתים

ביולי השנה הושלמה התקנת מצלמות מעקב חיצוניות בשלושה בתים נוספים.

עתה ניתן יהיה לעקוב בסדר בתוך הבתים ועל השטח הסמוך להם.

בתים אלה עומדים בכל התקנים הנדרשים, על ידי בית המשפט, למקומות בהם אנשים יכולים להיות

במעצר בית. מספר הבתים הינו שישה וכולם מצוידים במערכת מעקב.


22 צפיות

© 2016-2020 House of Andrey